Weboldal Használati Feltételek

Kesziring-Weboldal Használati feltételek

A jelen weboldal a Kesziring távirányítású autómodell off-road pályát üzemeltető társaság (továbbiakban: Kesziring) hivatalos weboldala.

A Kesziring weboldalának használatával Ön automatikusan nyilatkozik arról, hogy az alábbi használati feltételeket elolvasta, tudomásul vette, valamint elfogadja, hogy ezen szabályokat köteles betartani.

A Kesziring kizár minden felelősséget azon esetleges cselekményekért, amellyel a weboldal bármely látogatója, akár a weboldalon található tartalommal összefüggésben, akár a weboldalon feltüntetett tartalomra hivatkozással, vagy annak egészével, vagy egy részének felhasználásával, vagy bármely egyéb módon más, harmadik személyeknek kárt okoz.

A weboldal látogatói által elkövetett bármely cselekményekért a Kesziring semmiben nem vonható felelősségre.

A Kesziring ezen a weboldalon a legjobb tudása szerinti valós és aktuális információkat jelenteti meg.

A Kesziring nem vállal felelősséget a weboldal hozzáférésből, használatból, illetve nem használhatóságából, vagy esetlegesen közölt tévedésekből, hiányosságokból eredő károkért.

A weboldalon megjelenített – harmadik személyek által nyújtott – adatokért és információkért a Kesziring nem vállal felelősséget.

A weboldalt minden látogató saját felelősségére veheti igénybe.

A weboldal minden dokumentuma és információja szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalon megjelenő információk előzetes, kifejezett és írásban adott hozzájárulás nélkül sem egészben, sem részben nem forgalmazhatók, tölthetők le, változtathatók meg, irányíthatóak át és egyéb módon sem használhatók fel. A jelen weboldalon található tartalom bármely módon történő jogosulatlan felhasználásából eredő bármely kárt, a kár okozója köteles a mindenkor hatályos polgári jogi szabályok szerint a Kesziringnek megtéríteni.

Ön elfogadja, hogy a weboldal-szolgáltatások bármelyikének használata során olyan tartalommal szembesülhet, amelyeket sértőnek, illetlennek, vagy nem kívánatosnak tart, vagy amely tartalom szókimondónak minősülhet. Azonban Ön elfogadja azt, hogy a weboldal-szolgáltatásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és a Kesziringet nem terheli semmiféle felelősség Önnel szemben az olyan tartalomért, amelyet Ön sértőnek, illetlennek, vagy nem kívánatosnak találhat.

Bizonyos weboldal-szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik felek által rendelkezésre bocsátott tartalmat, vagy belinkelhetik harmadik felek honlapjait. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kesziring nem felelős az ilyen harmadik felek nyújtotta anyagok és honlapok tartalmának a vizsgálatáért és értékeléséért.

A Kesziring nem szavatol, vagy vállal garanciát, továbbá nem vállal felelősséget, és nem terheli felelősség harmadik felek anyagaiért, vagy honlapjaiért, vagy egyéb anyagaiért, termékeiért vagy szolgáltatásaiért. A más honlapokra vezető linkek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. Ön beleegyezését adja, hogy nem fogja használni harmadik felek anyagait oly módon, amely sérti más felek jogait, és hogy a Kesziring nem felelős azért, ha Ön ilyen célra használja az anyagokat.

Ön tudomásul veszi, hogy a weboldal-szolgáltatások olyan védett információt és anyagokat (többek között grafikát, hanganyagot és szerkesztőségi anyagokat, stb.) is tartalmaznak, amelyek a Kesziring és/vagy licencelői tulajdonát képezik, és alkalmazandó szellemi tulajdont védő, vagy egyéb jogszabályok védelme alatt állnak, ideértve, de nem kizárólag a szerzői jogot. Továbbá elfogadja, hogy Ön semmilyen más módon nem használja a védett információt, vagy anyagokat, csak a weboldal-szolgáltatás engedélyezett használata által. Tilos a jelen weboldalon feltüntetett tartalmak, szolgáltatások bármely részét, bármilyen formában, bármilyen módon reprodukálni. Ön tudomásul veszi, hogy nem módosíthat, adhat bérbe, kölcsönbe, értékesíthet, forgalmazhat, vagy nem készíthet olyan származékos művet, amely a jelen weboldalon feltüntetett tartalmakon alapul, továbbá nem aknázhatja ki a weboldal-szolgáltatásokat nem engedélyezett módon, ideértve, de nem kizárólag az adatátvitelt, illetve a hálózati kapacitás leterhelését.

A Kesziring, és licencelői fenntartják maguknak a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül megváltoztassák, felfüggesszék vagy eltávolítsák a weboldal tartalmát, vagy annak egy részét (így különösen, ha az diszkriminatív, illetlen, morálisan elítélendő, vagy jogellenes), vagy megakadályozzák a kapcsolódási lehetőséget bármely tartalmakhoz. A Kesziring semmilyen esetben nem vonható felelősségre a tartalmak eltávolításáért vagy módosításáért, illetve a hozzáférés meggátolásáért. A Kesziring továbbá jogosult arra, hogy bármikor értesítés és felelősség nélkül korlátozza bizonyos tartalmak használatát, vagy az azokhoz való hozzáférést.

Elektronikus úton továbbított, esetlegesen jogellenes, vagy a jó erkölcsbe ütköző tevékenységekért, vagy információkért, amelyek ezen oldalról a világhálózat (World Wide Web) más ajánlataihoz vezetnek, valamint olyan tartalomért, amelyet adatcserében személyek a Kesziring-Weboldal tartományban helyeztek el, a Kesziring csak akkor felel, ha ezek jogellenes, vagy jó erkölcsbe ütköző voltáról kifejezett és bizonyíthatóan tényleges tudomása volt korábban.

A weboldal használójaként, a weboldal használatával automatikusan nyilatkozom, hogy a fenti feltételeket megismertem, és azokat magamra nézve kötelezőként elfogadom.

Sfeer foto 1 Sfeer foto 2 Sfeer foto 3 Sfeer foto 4 Sfeer foto 5 Sfeer foto 6 Sfeer foto 7 Sfeer foto 8 Sfeer foto 9 Sfeer foto 10
'