Szabályzat

KESZIRING TÁVIRÁNYÍTÁSÚ AUTÓMODELL OFF-ROAD PÁLYA HASZNÁLATI FELTÉTELEK

                                                                           ※

A Kesziring modellpálya 1:5, 1:8 és 1:10 méretarányú autómodelleknek készült, ezért ettől eltérő, minden más méretű járművel (nem modellel) való használata szigorúan tilos!

A nyomvonal mindenütt minimum 4 méter széles, mely megfelel a nemzetközi előírásoknak. A pálya hosszúsága kb. 400 méter, mely tartalmaz egy 50 méter hosszú célegyenest, egy 50 méter hosszú döntött kanyart, 11 darab ugratót (6 darab ugrató együttest) és egy átlátható hidat.

A pályát kizárólag érvényes éves bérlettel, vagy napi jeggyel rendelkezők használhatják. A bérletek az év végével, december 31.-ével lejárnak. Az éves bérletek, az érvényességi idejük alatt, korlátlan számú és idejű pálya használatot tesznek lehetővé.

Az éves bérletek, vagy napi jegyek megvásárlásához előzetes időpontegyeztetés szükséges a +36 70 9 42 82 42-es, vagy a +36 30 933 1495-ös mobiltelefonszámon!

1. A napi és az éves bérletek nem ruházhatók át. Ha a pályát üzemeltető a bérlettel kapcsolatos visszaélést tapasztal, a bérletet átadó és az azt átvevő személyt is azonnali hatállyal kizárja a pályahasználatból! Kizáráskor a bérlet árának időarányos része nem jár vissza!

2. A bérletek visszaváltására nincs lehetőség.

3. A pályát mindenki a saját felelősségére használhatja. Az irányító emelvényen kizárólag csak az autót irányító személy tartózkodhat. Az emelvény elé épített szerelő asztalon személy nem tartózkodhat, az kizárólag az autómodellek súlyára lett méretezve. A pályán csak az autók és a kisegítő személyzet tartózkodhatnak engedéllyel. 14. életévét be nem töltött személy segítőként kizárólag akkor működhet közre az edzéseken, vagy a versenyeken, ha a szülő, gondviselő, vagy törvényes képviselő aláírta a segítői nyilatkozatot.

4. A pálya magánterület az ott lévő ingó és ingatlan vagyonban okozott kárért mindenki anyagi felelősséggel tartozik a pályát üzemeltető irányában. A pályán engedély nélkül semmiféle átalakítást nem lehet elvégezni!

5. A pályán történt esetleges balesetekért, személyi sérülésekért, az autókban keletkezett károkért a pályát üzemeltető nem vállal felelősséget és a vitás kérdésekben nem foglal állást. A versenyeken, vagy edzéseken való indulásnak nem feltétele az MMSZ tagság igazolása, de ennek hiányában egy felelősség vállalási nyomtatványt kell kitöltenie mindenkinek, kiskorú induló esetében ezt a szülőnek kell megtennie. Az MMSZ tagság igazolása, vagy a felelősség vállalási nyilatkozat kitöltése hiányában, autót a pályára semmilyen indokkal nem lehet, még gyakorlás céljából sem letenni.

6. A pálya mellett található reptérre a belépés szigorúan tilos és életveszélyes!

7. A pályán, az emelvényen, a szerelő asztalnál és közvetlen környezetében a dohányzás nem engedélyezett. A csikkek szétdobálása kizárást von maga után.

8. A keletkező szemetet a kijelölt szemétlerakókban kell elhelyezni. A szemetelés kizárást von maga után.

9. A pályát használók a bérlet átvételével hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályán róluk videó és fotó felvétel készüljön (rejtett biztonsági kamera).

10. A pályát használók a napi, vagy az éves bérlet átvételével, valamint a pálya használatával feltétel nélkül elfogadják a Kesziring használati feltételeit és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

11. A pályát üzemeltetők fenntartják a jogot, hogy ezen szabályzatot egyoldalúan módosítsák. Minden módosításról a bérlettel rendelkezőket elektronikus levélben értesítik.

 

A Kesziring autómodell off-road pálya a Budakeszi Önkormányzat támogatásával jöhetett létre, melyet ezúton is köszönünk!

 

Budakeszi, 2012. június 1.

                                                                           ※

                                                                           ※

KESZIRING KUPA VERSENYSZABÁLYZAT 1/8, 1/10 autókra

                                                                           ※

Általános szabályok:

A versenysorozat általános szabályai a sorozatok átjárhatósága, és a versenyzők későbbi továbblépésének érdekében a lebonyolítás módjában, és technikai paramétereiben megegyezik a 2013-as MAB terepversenyek szabályzatában foglaltakkal, kivéve azon pontokat, melyeket az alábbiakban részletezünk.

A versenyeken való indulásnak nem feltétele az MMSZ tagság igazolása, de ennek hiányában egy felelősség vállalási nyomtatványt kell kitöltenie mindenkinek, kiskorú induló esetében ezt a szülőnek kell megtennie. Az MMSZ tagság igazolása, vagy a felelősség vállalási nyilatkozat kitöltése hiányában, autót a pályára semmilyen indokkal nem lehet, még gyakorlás céljából sem letenni.

                                                                           ※

 1. Kategóriák:

                                    1/8 Buggy             robbanós

                                    1/8 Buggy             elektromos

                                    1/8 Truggy            robbanós

                                    1/8 Truggy            elektromos

                                    1/10 SCT              elektromos

                                    1/8, 1/10 Alap kategória (Buggy, Truggy, SCT, Monster)

                                                                           ※

 2. Futamok, indulók száma, futamok értékelése:

A versenysorozat 5 futamból áll, melyből a legjobb 4 eredményét vesszük figyelembe a sorozat legvégén az értékelésénél.  Háromnál kevesebb versenyző esetén különálló kategória futamot nem indítunk, de a versenyzőket a lehetőségekhez képest a számukra legmegfelelőbb csoporttal összevonjuk és így összevontan értékeljük az eredményeket a nap végén. Összevonás esetén a magasabb létszámú kategóriában hirdetünk eredményt. A háromnál kevesebb induló eredményeit nem vesszük figyelembe a sorozat legvégén az értékelésben.

                                                                           ※

 3. Versenynapok:

A versenyek szombati napokon kerülnek megrendezésre, a versenyekre szabadedzési lehetőséget külön nem biztosítunk.

A versenynapokat itt tekintheti meg.

                                                                           ※

4. Nevezés, nevezési díj:

Nevezni a versenyt megelőző szerda 24.00-óráig lehet, de kivételes esetben a helyszínen is elfogadunk nevezést a versenyzőtől, a sorozat ideje alatt egy alkalommal.

Nevezési díj minden esetben 4 000 Ft.

A versenyekre nevezni ezen a linken lehetséges: NEVEZÉS

                                                                           ※

5. Időmérés:

Az időmérés osztott jeladók segítségével történik, személyi jeladók használatára a verseny ideje alatt időmérés szempontjából nincs lehetőség. A versenyzők anyagilag felelnek a jeladókért. Ha valaki elveszti, megrongálja a jeladót, abban az esetben a teljes jeladó vételárát köteles megfizetni a szervezőnek. A jeladó teljes ára: 24.500 Ft

A jeladót az autó burkolata alá, védett helyre kell elhelyezni. A jeladó mérete: 35mm x 30mm x 15mm. A rögzítéshez egy 6mm átmérőjű furatra van szükség, melybe a jeladó felfogató tüskéjét kell helyezni.

                                                                           ※

6. Műszaki előírások:

A Kesziring Kupa technikai előírásai megegyeznek a 2013-as MAB terepversenyek szabályzatában foglaltakkal, azzal a különbséggel, hogy a Kesziring Kupa sorozatában nincsenek súly, valamint méret megkötések az autók paramétereit illetően, kivételt képez ez alól az 1/8 Buggy és 1/8 Truggy robbanós kategória üzemanyagtartály mérete.

Elektromos kategóriában az akkumulátorok méret, valamint súlykorlátozásait nem vesszük figyelembe.

Budakeszi, 2013. március 18.

Sfeer foto 1 Sfeer foto 2 Sfeer foto 3 Sfeer foto 4 Sfeer foto 5 Sfeer foto 6 Sfeer foto 7 Sfeer foto 8 Sfeer foto 9 Sfeer foto 10
'